Menü Bezárás

KaranTéma

TANÁROKAT, SZÜLŐKET, DIÁKOKAT ÉS SZAKEMBEREKET HOZOTT ÖSSZE AZ ELSŐ KaranTéma

Rendhagyó online alkotóműhelyünkön fogalmazta meg a szlovákiai magyar virtuális oktatás legégetőbb problémáit pedagógusok, diákok, szülők és szakemberek több mint ötvenfős csoportja. Az ország első KaranTémája a résztvevőket, főként tanárokat annyira felbuzdította, hogy többen már aktívan dolgoznak néhány alapvető probléma megoldásán.

A koronavírus-járvány terjedését korlátozó intézkedések miatt jelenleg a távoktatás kihívásaival küszködnek a tanárok, tanulók és szülők egyaránt. Hogy otthonról is hatékonyan tanulhassanak a diákok, önkéntes csapatunk április 4-én első alkalommal megrendezte a KaranTéma elnevezésű innovatív alkotóműhelyt. A rendezvényt a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma védnöksége alatt szerveztük és Filip Mónika oktatásügyi államtitkár nyitotta meg.

KONFERENCIA HELYETT HACKATHON

A projektünk fő célja segítséget nyújtani és egyszerűbbé tenni a helyzetét a jelenleg távúton zajló oktatási folyamat résztvevőinek, a tanároknak, akik hirtelen a virtuális világba csöppentek, a szülőknek, akik napról napra tanárokká váltak, valamint a diákoknak, akiknek megváltozott a tanárokkal és szülőkkel való kommunikációja. „Láttuk azt, hogy nagyon sokan úgy érezték, egyedül maradtak, fejükre zúdult rengeteg új feladat, egy teljesen új világba – a virtuális világba csöppentek. Azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni egyrészt azért, hogy lássák, nincsenek egyedül, hogy egymást támogathassák és pluszban még közös megoldásokat, új utakat is találjanak,” – közölte a rendezvény megnyitóján csapatunk tagja Lelovics Andrea, a Fórum Régiófejlesztési Központ munkatársa és a KaranTéma projekt ötletgazdája.

Az online alkotóműhely ötlete a számítógépes és startup szférában népszerű úgynevezett hackathonból származik, amely során egy probléma megoldásán korlátozott idejű verseny keretében több programozó egyszerre dolgozik. A helyzet ebben az esetben is hasonló, van egy gondunk, amit egyedül nem sikerül megoldani, viszont a különböző szférákban vannak emberek, akik segíthetnek. Ha csak a kollégákkal együtt gondolkodunk, akkor is előre tudunk jutni.

Mivel személyes találkozó, vagy konferencia a rendkívüli helyzetben nem jöhetett létre, az első KaranTéma résztvevőivel online találkoztunk. A regisztráltak főként tanárok voltak, de a kezdeményezésbe szülőket, diákokat, informatikusokat, pszichológusokat, trénereket és más szakembereket is bevontunk.

A résztvevőkkel öt, mentorokkal irányított csoportban hét órán keresztül dolgoztunk. Csoportjaink az alap- és középiskolai oktatás online eszköztárával, intézményi szintű megoldásokkal, a szociálisan hátrányos helyzetű családból származó diákok oktatásával és a személyi adatvédelemmel is foglalkoztak. Bár az egyes csapatok külön chatszobákban dolgoztak, egymástól függetlenül is hasonló alapgondokat fogalmaztak meg, mint az alap- úgy a középiskolai távoktatásban.

A VIRTUÁLIS ISKOLAÉPÍTŐ NAP TÉMÁI

2020. március 27-én egy fókuszcsoport keretében előzetes felmérést végeztünk a pedagógusok körében. A beszélgetés végén ezt az öt problémakört fogalmaztuk meg:

ONLINE OKTATÁS ESZKÖZTÁRA

Platformok, online tananyagok, online eszközök, adatbázisok, interaktív tanítás: Mit használjunk? Mit hozzunk létre? Mit kellene átalakítani, bővíteni vagy lefordítani?

INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGOLDÁSOK

Eszközhasználat egységesítése, stratégia kidolgozása, tanterv átalakítása

TÁVOKTATÁS ÉS A GDPR

Mire kell odafigyelni és hogyan juttathatjuk el ezt az információt az érintett csoportoknak?

SZOCIÁLISAN HETEROGÉN DIÁKCSOPORTOK TÁVOKTATÁSA

Hogyan dolgozzunk, ha a diákok egy része, vagy mindannyian csak limitált formában, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a virtuális oktatásban?

A VÁLSÁG LELKI VETÜLETEI

A kialakult helyzet pszichológiai vetületei, pl.: Hogyan kezeljük a mindannyiunkra nehezedő nyomást? Hogyan kezeljük a bezártságot? Hogyan ápoljuk a kapcsolatokat így, izoláltan is?

ISKOLÁN BELÜL SEM EGYSÉGES A RENDSZER

A KaranTéma résztvevőivel arra a közös nevezőre jutottunk, hogy elsősorban az iskolaszintű egységes megoldásokra kell fókuszálni, például, hogy egy iskolán belül a virtuális oktatásra csak egy alulról építkező platformot használjanak a tanárok és diákok, mint például az EduPage vagy a Google Tanterem.

A virtuális oktatást nem lehet az iskolákban megszokott módon folytatni és a diák sem ülhet napi 3 – 4 óránál többet a számítógép előtt, ezért új órarend kidolgozását is javasoljuk úgy, hogy a fő tantárgyak oktatására kerüljön a nagyobb hangsúly. A kommunikáció, azaz a tanár – diák, tanárok közötti és az iskolaigazgatóval való kapcsolattartás módját és rendszerét is iskolaszinten javasoljuk egyesíteni.

KEVÉS AZ INFORMATIKUS ÉS AZ ONLINE TANANYAG

Közös gond az informatikai szakemberek hiánya az iskolákban, így nincs, aki a tanárokat műszaki téren segítse. A távoktatást az is nehezíti, hogy sok diákkal, főleg alsó tagozatival csak a szülők közösségi hálózatán keresztül tud kapcsolatba lépni a tanár. Némely háztartásban nagyon gyenge, vagy egyáltalán nincs internet kapcsolat, amely főként a szociálisan hátrányos helyzetű diákok oktatását nehezíti.

Nem csak a szlovák, hanem a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban is gondot jelentenek az online eszközök. Az egységes oktatási platformon kívül, a minőségi online tanagyag gyűjtemény létrehozása is nélkülözhetetlen.

MEGOLDÁSOKAT HOZHAT A PROJEKT FOLYTATÁSA

Az első KaranTéma során kiderült, hogy igény van az együttműködésre, az online alkotóműhelyünk pedig nem csak a fő gondok megnevezésére és tapasztalatok megosztására nyújt teret, hanem a projekt folytatása konkrét megoldásokat hozhat, akár közös erővel, vagy a projekten résztvevő szakemberek, szervezetek segítségével. Csapatunk a napokban a hiányzó eszköztár problémája részleges megoldását vette célul, az anyaggyűjtemény hiánypótlása érdekében pedig együttműködésbe kezdtünk a Szlovák Rádió és Televízióval.


„Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a szakmai napnak. A megváltozott körülmények szükségessé teszik, hogy az új helyzetben szerezett újfajta tapasztalatokat is megosztjuk egymással, és ne maradjanak magukra a pedagógusok. Fontos, hogy segítsük egymást a bevált technikák bemutatásával, azonban a program során kiderült, hogy nem lehet egységet teremteni a távoktatásban. Mások a lehetőségek, mások az igények, akár régiónként, akár korosztályonként. Bár mind a magyarországi, mind a szlovákiai szakmai fórumok elárasztják a világhálót az online világból szerezett különféle tapasztalatokkal, mégis a szlovákiai magyar oktatási intézmények pedagógusainak helyzete ezektől eltér. Emiatt szükséges egy olyan platform létrehozása, amely kifejezetten a mi problémáinkkal foglalkozik. Nagy öröm számunkra, hogy az államtitkár asszony is támogatásáról biztosította a kisebbségi iskolák pedagógusait nem csak a távoktatás idejére, de hosszú távon is. A szakmai nap során a jelenlegi helyzet elemzésén túl arról is szót ejtettünk, hogy a mostani helyzet által ránk kényszerített tevékenységekből mit tudunk, mit érdemes majd átmenteni arra az időre, amikor a tanuló és a pedagógus visszatérhet az iskolába. Köszönet a szervezőknek a kezdeményezésért! ” Pálinkáš Mária, Pedagógiai Módszertani Központ komáromi kihelyezett irodája (DP MPC Komárno) – szakmai fejlődés biztosításáért felelős pedagógiai munkatárs /Munka Utcai Alapiskola, Komárom – alsó tagozatos pedagógus

„Jó volt új embereket megismerni, legyen az tanár, szülő, diáktárs, mivel mindannyian tanítottak nekem valamit – akár tudtukon kívül is. Élveztem, hogy egy célért tudtunk közösen dolgozni, aminek az eredménye is meglett. Köszönöm a közös munkát a csoporttársaknak és a biztató, irányító, motiváló szavakat a facilitátoroknak!” Cs. Csilla, tanár szakos hallgató, UKF-KeTK

„Örülök, hogy egy ilyen érdekes szombati napnak lehettem a tevőleges résztvevője. Érdekes gondolatok hangzottak el, érdekesebbnél érdekesebb emberek részéről. Nagyon tetszett, hogy az életkoromból kifolyólag nem kezeltek zöldfülűként, hanem a fiatalos perspektívából való észrevételeimet ugyanúgy beépítették a program végi közös prezentálásba, mint az idősebb szakemberekét. Bízom benne, hogy a jövőben is újból összeülünk, és újból értékes eszmecserét folytatunk le.” Varga Dávid, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának hallgatója, civil aktivista

„A szombati alkotóműhely új távlatokat nyitott a gondolkodásmódomban. Egy hatékony módszert mutatott a megoldások keresésére és megvalósítására. Új embereket ismertem meg, rengeteg hasznos információt kaptam és adhattam is. A Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola munkatársaként nagy elvárásokkal indultam a szombati alkotóműhelybe. Rájöttem, hogy rengeteg fantasztikus ember törekszik arra, hogy nekünk tanároknak és diákjainknak könyebb legyen a távoktatás. Köszönet nekik érte! Ez a nap mint szakmai, mint személyiségi fejlődést biztosított nekem! Remélem sok ilyen és ehhez hasonló csapatmunkába vehetek még részt!” Horváth Ildikó


A CSAPAT

Lelovics Andrea
projektmenedzser, főiskolai tanár, tréner
fő témakörei a társadalmi innovációk és vállalkozások, és azok finanszírozása

Kontsek Judit
analitikus, projektfejlesztő és projektmenedzser
fő témakörei a társadalmi innovációk, szociális ügyek, társadalmi befogadás és oktatásügy

Urbán Péter
pedagógus, tréner, coach, szervezetfejlesztő, apa, férj
fő témakörei a hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és életpálya-tervezés

Pomichal Patrik
fejlesztő, üzemeltető, szabad szoftver rajongó
elsődleges területei a vállalati illetve szervezeti információs rendszerek fejlesztése, üzemeltetése és a szabad szoftverek bevezetése, információs biztonság és a magánszféra védelme

Czímer Gábor
újságíró

Horváth Ildikó
középiskolai tanár, projektkoordinátor, az iskolatanács elnöke
fő témakörei az egészségügyi szakmai tantárgyak fejlesztése, projektek koordinációja és realizálása

Prékop Mária
pedagógus, az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője, oktatásügyi szakember
fő témakörei a nemzetiségi oktatás, hátrányos helyzetű gyermekek oktatása

Réti Virág
mentor, facilitátor, tréner, startup vállalkozó

Végh Orsolya
vezetőképző tréner és business coach, három tinédzser édesanyja, a Cseregyerek program vezetője

Mészáros Krisztina
mediátor, főiskolai tanár, műsorvezető, rendezvényszervező, két gyermek édesanyja

Tuba Máté
civil szervezeti aktivista, kommunikációs munkatárs
fő témái a társadalmi és környezeti fenntarthatóság, az aktív állampolgárság kérdésköre


PARTNERSZERVEZETEK

Koordinátor:

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma védnökséget vállal a KARANTÉMA – VIRTUÁLIS ISKOLAÉPÍTŐ NAP esemény fölött.

Fő partnerek:

Partner: